Ammattiosasto

Päijät-Hämeen teollisuusliiton ammattiosasto ry, 
tuttavallisesti Teollisuus 23 


Jäsenmäärä n. 3 700.

Historia: Lahden Metallityöväen ammattiosasto on perustettu 1902. Nimenmuutos Teollisuusliiton yhdistymisten myötä v. 2018 vuoden alussa. 

Toimisto: sijaitsee Lahdessa Aleksanterinkatu 26 A, 4. krs.
Toimisto avoinna:

 • maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina toimisto auki klo 10 - 16:30 
 • perjantaina toimisto kiinni
 • poikkeuksista ilmoitetaan etusivulla: heinäkuussa toimisto kiinni.

 

Hallitus

Ammattiosaston hallituksena toimii syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varsinaiset ja varajäsenet.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös osaston puheenjohtajaksi. Teollisuus 23:n hallitukseen kuuluu 11 varsinaista ja 11 henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen tehtävänä on mm. hoitaa ammattiosaston asioita sekä edustaa sitä. Hallituksen on valvottava, että ammattiosaston omaisuutta hoidetaan luotettavasti ja ammattiosastolle edullisesti. Hallituksen jäsenet ovat yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta vastuussa ammattiosaston tilien ja hallinnon sekä omaisuuden hoidosta.

 • Hallituksen puheenjohtaja (Marko Schroderus) johtaa puhetta ammattiosaston ja hallituksen kokouksissa, lukuun ottamatta kevätkokousta, ja valvoo sääntöjen sekä ammattiosaston päätösten ja liittotoimikunnan antamien ohjeiden noudattamista. Hallituksen varapuheenjohtaja (Toni Vehmola) hoitaa puheenjohtajan tehtävä tämän ollessa estynyt.
 • Hallituksen sihteeri (Tommi Vanhala) pitää pöytäkirjaa ammattiosaston ja hallituksen kokouksissa, laatii ehdotuksen ammattiosaston toimintakertomukseksi sekä hoitaa kirjeenvaihdon, ellei hallitus ole antanut tätä tehtävää jollekin toiselle hallituksen jäsenelle.
 • Ammattiosaston taloudenhoitaja (Satu Oinas) vastaa ammattiosaston kirjanpidon laatimisesta sekä valvoo liittomaksujen suorittamisesta ja sitä, että hänen avukseen valitut suorittavat tehtävänsä sääntöjen ja ammattiosaston toimielinten päätösten mukaisesti.

Ammattiosaston tehtäviin kuuluu mm.

 • valvoa ja seurata kaikin mahdollisin tavoin, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita säänteleviä sopimuksia lakeja ja muita säännöksiä
 • tekee liittotoimikunnan ohjeiden mukaisesti jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia sopimuksia
 • valmistelee yhteistyössä liiton kanssa ehdotuksia voimassaolevien työehtosopimusten uudistamiseksi ja uusien sopimusten solmimiseksi
 • osallistuu oman seuturyhmänsä toimintaan
 • järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä ohjaa jäsentensä harrastus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa