Opintojaosto

Opintojaosto

- opintojaosto järjestää ammattiosaston jäsenille koulutusta ja luentoja, aktivoi jäseniä käyttämään Teollisuusliiton Murikka-opiston koulutustarpeita

Opintosihteerinä toimii Satu Oinas puh. 040-726 0416, satu.oinas(at)metalli23.fi